BarTender

bartenderlogo

Yüksek kalitede etiketlerin yazdırılması İmalat, depolama ve dağıtım gibi tedarik zinciri işlevlerini yönetmenin sadece bir yanıdır.BunedenleBar Tenderhemtekbaşınahemdediğeryazılım Uygulamalarınızınbirpaasıolarak çalışma İmkânına sahiptir.Gelişmişentegrasyon,gelişmiş Yazıcı yönetimi ve gelişmişgüvenlik işlevleri, Dünyanınengelişkinetiketyazılımıpaketininsize Sunduğu imkanlarınsadecebazılarıdır.

Devamını oku: BarTender

Faydalı Dökümanlar

Gs1 Tanıtım Kitapçığı:

 GTIN Atama Kılavuzu Tanımlama
Numaralandırma ve
Barkod Standartları Uygulama Kılavuzu

GTIN Atama Kuralları Kılavuzu
gs1tanitim
 • Gs1 Barkod Sistemleri
 • Gs1 eCon
 • Gs1 GDSN
 • Gs1 EPCglobal
 • Gs1 Learn
 • GEPIR
 • GS1 Sistemi Üyeliği
barkodstandartlari
 • Ticari Ürünlerin Numaralandırılması
 • Taşıma Birimlerinin Tanımlanması
 • Yerlerin Lokasyonlarının Tanımlanması
 • Demirbaşların Tanımlanması
 • Barkodların Basımı Ve Yerleşim Kuralları
 • Terimler Sözlüğü
Atama Kuralları Klavuzu

Ürünlere Barkod Numarası Verilmesi

TOBB-GS1 Sistemi; Ürünlerini Perakende satış noktasında satmak isteyen firmanın TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurusu sonucunda, firmaya ihtiyaca göre 7,8 veya 9 basamaklı bir GS1 Firma Öneki Tahsis Edilir.
Firma Ürünlerini, Öneki 7 Basamaklıysa 00001’den 8 Basamaklıysa 0001’den, 9 Basamaklıysa 0001’den Başlayarak Numaralandırır ve numaralandırmaya ardışık olarak devam Eder (001, 002, 0003, …. 999 gibi)

GS-1 Barkod sistemi oluşturmakFirma Öneki: Tobb-gs1 Türkiye’ye Başvuran Firmalra Verilen GS1 Firma Önekidir. TOBB-GS1 Türkiye, Ürün Çeşidi sayısı 100.000’e Çıkabilecek firmalara 7 Basamaklı, Ürün çeşidi sayısı 10.000’ Çıkabilecek Firmalara 8 Basamaklı, Ürün çeşidi sayısı 1.000’den az olan firmalara ise 9 basamaklı firma numarası Vermektedir.

Devamını oku: Ürünlere Barkod Numarası Verilmesi